Compressor wijnklimaatkasten

Compressor wijnklimaatkasten

Bij grotere wijnklimaatkasten is Peltier (thermo-electrische) koeling qua vermogen niet toereikend en daardoor onvoldoende energie zuinig. Daarom zijn onze grotere modellen voorzien van een speciale ontworpen hoogwaardige koelcompressor.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het natuurkundige principe dat voor het verdampen van een vloeistof warmte nodig is en dat voor het condenseren van een gas tot een vloeistof warmte moet worden afgevoerd.

De koeling ontstaat door het verdampen van een vloeibaar koudemiddel in een koeler (een warmtewisselaar). De voor het verdampen benodigde warmte wordt daarbij onttrokken aan te koelen lucht of water, die op zijn beurt dus in temperatuur daalt. Het verdampte koudemiddel wordt daarna uit de koeler bij een lage verdampingsdruk afgezogen en door een (koel)compressor verpompt naar een hogere druk (de condensatiedruk). Bij die hoge condensatiedruk wordt de bij het koelproces onttrokken warmte via de condensor (water- of luchtgekoeld) afgevoerd, totdat het gas tot een vloeistof condenseert met dezelfde druk als de condensatiedruk. Deze vloeistof wordt via een smoorklep (expansieventiel) weer ingespoten in de koeler. De vloeistof expandeert tijdens het inspuiten (expanderen) tot de lagere verdampingsdruk (vandaar de naam directe-expansiekoeling) waarna het verdampen (dus koelen) opnieuw begint.

Een vervuild luchtfilter in de te koelen luchtstroom, betekent minder lucht. Minder lucht resulteert in een slechtere warmteoverdracht en een lagere verdampingsdruk en daarmee een hoger energiegebruik. Regelmatige controle en zonodig vervangen van het luchtfilter en reinigen van het condensoroppervlak is een must voor een laag energiegebruik

Voordelen van een onze wijnklimaatkasten met compressor:

* bevat een geringe hoeveelheid milieuvriendelijk koude middel: R600a;
* door het speciale anti-trilsysteem blijft uw wijn vrij van trillingen wat enorm belangrijk is voor de kwaliteit van uw wijn;
* fluisterstil;
* energie zuinig;
* Langere levensduur;